Aktualizace Fedory v OpenVZ kontejneru

Z ZděchovNET
Přejít na: navigace, hledání

Přechod na novější verzi

 • Zaktualizovat stávající verzi
yum update
 • Vymazat cache paměť yumu
yum clean all
 • Provést aktualizaci na novou verzi
yum --releasever=<číslo> distro-sync --nogpgcheck
 • Volitelně zaktualizovat sadu základních balíků
yum groupupdate Base
 • Restart


Další úkony

 • Pokud je používám MySQL server, tak provést aktualizaci databáze
mysql_upgrade
 • Smazat soubory tty* ve složce /etc/event.d. V prostředí OpenVZ někdy vytváří zbytečnou zátěž procesoru.
 • Trac: Obnovit obsah souboru /var/www/cgi-bin

Někdy potřeba provést aktualizaci projektů

trac-admin /cesta/k/trac/projektu upgrade
 • Překompilování locale
localedef -i cs_CZ -f UTF-8 cs_CZ
 • Vypnout službu haldaemon. Zatuhává při restartu.
chkconfig haldaemon off
 • Zkontrolovat nastavení českého prostředí cs_CZ.UTF-8 v souboru /etc/sysconfig/i18n
 • Nastavení časového pásma na
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime


Řešení problémů

 • Při aktualizaci Fedory 12 na 13 zakomentovat řádek console output v souborech /etc/init/rc.conf a /etc/init/rcS.conf.


Vnější odkazy