Dlouhodobě udržitelný rozvoj projektů herních serverů zdarma

Z ZděchovNET
Přejít na: navigace, hledání

Fungování

 • Parazitování na úspěšných komerčních výtvorech. Balancování na hraně mezi profesionálním provozem a provozem zdarma. Nelze provozovat jako ziskové podnikání.
 • Provozováno amatéry s nedostatečnými znalostmi a kvalifikací.
 • Nepravidelná nedostatečná správa ve volném čase.
 • Nedostatečná krátkodobá motivace. Časté střídání osob.
 • Nízká až žádná zodpovědnost.
 • Negativní dopad hraní na rozvoj vzdělání a tzv. princip „zabíjení talentů“
 • Nízký věk aktivních osob (většinou 15-18 let)
 • Kolize potřeb projektu s reálným životem správců
 • Služba zdarma, hráči si neváží vykonané práce. Nižší věk hráčů => nižší ocenění práce, vyšší nároky na funkčnost


Motivace GMGame Master

 • Osobní přesvědčení, pozitivní myšlení, snaha dopomoci k větší dokonalosti
 • Peněžní odměna (pravidelná, za aktivitu, úkolová)
 • Bonusové ocenění (propagační předměty)
 • Snaha o sebezdokonalování, chuť se učit nové věci (krátkodobé)
 • Chtít se předvádět před ostatními hráči, povyšovat se nad ostatní
 • Bavit se
 • Pochvala, uznání (od vedoucího, ostatních GMGame Master, hráčů)


Finance

Náklady

 • Hostování serverů (internet, energie)
 • Hardware serverů
 • Odměny za práci členů GMGame Master týmu

Příjmy

 • Dary
 • Nadstandardní služby
 • Prodej herních výhod
 • Členské příspěvky sdružení


Spolupráce GMGame Master týmu

 • Porady (pravidelné či nepravidelné; skype, IRCInternet Relay Chat, TeamSpeak, ICQ)
 • Diskuse ve fóru GMGame Master sekci (problémy, návrhy, opravy)
 • Společné akce ve hře
 • Znalostní databáze (wiki, forum)


Budování komunity hráčů

 • pořádání setkání a srazů
 • částečné podílení se hráčů na rozhodování (Parlament)
 • galerie obrázků a fotek hráčů na webu
 • diskusní fórum, reagování GMGame Master týmem na dotazy
 • podpora spolků, stránky pro podporu spolků
 • propagační materiály projektu (bannery, logo serveru, pozadí na plochu, videa, propagační předměty jako trička, propisky, hrnky)
 • informování o dění ze světa WoWWorld of Warcraft na webu
 • pomocné nástroje (klient pro připojování, addony, patche ke stažení, čeština)
 • in-game doplňující obsah (akce, domky spolků, války spolků, soutěže, nové oblasti, jiný speciální obsah)
 • soutěže pro hráče na webu (kreslení komiksů, vytváření videozáznamů ze hry)
 • NEJ žebříčky hráčů na webu (dle bodů cti, bodů arén, peněz, nahraného času, úspěchů(achievements))


Základní potřeby na správu projektu

 • Správa a vylepšování emulátoru a jeho databáze
 • Správa dalších systémů serverů (systém, web, mail, teamspeak, torrent, wow klient pack)
 • Správa webových stránek (hlavní web, wiki, forum, AoWoW, armory, minimanager)
 • Vedení projektu, vedení GMGame Master týmu, nábor, zaučování a kontrola práce GMGame Master
 • Správa financí
 • Technická podpora hráčům (tickety, opravy databáze a emu, opravy postav)


Úvahy koncepce fungování

 • Větší GMGame Master tým => Větší šance, že se v něm najde někdo schopný (ihned nebo postupně). Teoreticky více lidí dělá malé činnosti => dohromady více práce. Možnost vychovávat postupně nástupce odchozích členů. Složitější domluva, ale teoreticky lepší společné rozhodování. Možnost růstu hodnosti GMGame Master. Vedení GMGame Master týmu je především věcí vedoucího projektu, který pokud v tomto bude selhávat, tak celý GMGame Master tým se bude málo vyvíjet.
 • Více světů => Potřeba většího GMGame Master týmu. Možnost uspokojit potřeby většího spektra hráčů. V případě výpadku či odstávky jednoho světu hráči nemusí odcházet jinam. Působení projektu jako většího se silnějším zázemím. Větší nároky na administraci => Nutnost pracovat systematičtěji a přehledněji.
 • Občanské sdružení => Členské poplatky např. 20 Kč/měsíc = 240 Kč/rok. Teoreticky lepší stálejší příjmy i hráčská základna. Složitější administrace a evidence členů, stanovy, jednou ročně valná hromada, účetnictví, min. tři zakládající členové 18 a více let => Více práce a potřeba větší zodpovědnosti. Možný růst projektu kupředu. Možnost podporovat další neziskové aktivity, pořádat větší srazy.
 • Požadovat vyšší věk členů GMGame Master týmu => Přineslo by teoreticky rozumnější chování a schopnější lidi. Těžko naplnitelné a účinek není zaručen. Zájem starších o free servery klesá.
 • Zrušit projekt a založit jej znova pod jiným jménem s jinou koncepcí a jiným GMGame Master týmem a lepším fungováním => Možná taková koncepce, která by mohla fungovat dobře, ani neexistuje. Úspěch není zaručen. Chybí smysl provozování takové služby zadarmo. Projekt by si musel dlouho získávat přízeň nových hráčů.
 • Omezit počet členů GMGame Master týmu pouze na ty, kteří splní náročnější podmínky přijetí a dokáží předvést své schopnost => Takový tým by měl stěží 1-5 členů. Teoreticky by vše fungovalo lépe, ovšem reálně by se naráželo na problémy jako nedostatek času a motivace. Základem by muselo být dobře fungující technické řešení, které by snižovalo nároky na čas při údržbě projektu.
 • Zrušit princip stálého GMGame Master týmu a snažit se zajistit silného vedoucího, který by pouze zadával úkoly a dočasně přiděloval práva GMGame Master pro potřeby realizace ve hře, případně by sám zpracovával již zpracované úkoly. => Těžko sehnat dostatečně schopného a motivovaného vedoucího. Těžko zajistit jeho dlouhodobou práci. V případě jeho odchodu by server byl nějakou dobu bez vedoucího. Dále není zaručena kvalita práce a předávání zkušeností. Aby hráči byli ochotni plnit úkoly bez členství v GMGame Master týmu, potřebovali by nějakou zajímavou motivaci. Při realizaci by však chyběla zpětná vazba a zodpovědnost pro dlouhodobější udržování funkčnosti zpracovaného úkolu.