Linuxové tipy

Z ZděchovNET
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení automatického přihlášení uživatele pro GDM(GNOME Desktop Manager)

GNOME login manager

Do souboru /etc/gdm/custom.conf vložit:

Časované s přihlašovacím dialogem

[daemon]
TimedLoginEnable=true
TimedLogin=jméno_uživatele
TimedLoginDelay=0

Ihned bez dialogu

[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=jméno_uživatele

LightDM

[SeatDefaults]
autologin-guest=false
autologin-user=user
autologin-user-timeout=0
autologin-session=lightdm-autologin
greeter-session=unity-greeter
user-session=ubuntu


Podpora pro ZIP v mc

Pokud mc odmítá procházet zip soubory, doinstalujte balíček:

yum install fuse-zip

Komprimace souborů

Vytvoření archívu ze složky:
tar -zcvf slozka.tgz slozka
Rozbalení archívu ze souboru:
tar -zxvf slozka.tgz


Optimalizace rychlosti flash disků

 • Vytvoření souborového systému ext4 na disku /dev/sda10
mkfs.ext4 /dev/sda10
 • Povolení režimu writeback. Tento režim typicky poskytne nejlepší výkon ext4.
tune2fs -o journal_data_writeback /dev/sda10
 • Smazání volby has_journal
tune2fs -O ^has_journal /dev/sda10
 • Vyžádání fsck
e2fsck -f /dev/sda10
 • Kontrola volby fs
dumpe2fs /dev/sda10 |more

Pro větší výkon přidejte do fstab volbu: data=writeback,noatime,nodiratime např.:

/dev/sda10 /opt ext4 defaults,data=writeback,noatime,nodiratime 0 0

Zdroj: ext4 disable journal

Nastavení samba serveru

 • U OpenVZ kontejneru je potřeba použít přímo veth rozhraní namísto venet kvůli viditelnosti samotného serveru v podsíti. U IPInternet Protocol adresy venet je totiž nastaven IPInternet Protocol prefix /32 a tedy zde nejsou správně nastavené všesměrové pakety podsítě.
 • Pokud je v systému nastaveno kódování UTF-8 je potřeba správně nastavit použité kódování samby:
dos charset = CP852
unix charset = UTF-8
 • Zpřístupnění sdílených složek hostům:
map to guest = bad user

Instalace MediaWiki

Samba jako PDC na Linuxu

Xfce4

 • Pokud se ztratí okraje u všech oken, je potřeba spustit ručně správce oken xfwm4.

Ubuntu

 • Změna edice

Lze provést přes nástroj tasksel, kde lze odškrtnout jednu edici a zaškrtnout druhou nebo jich vybrat více.

apt-get install tasksel
tasksel
 • Odstranění nových posuvníků
apt-get remove overlay-scrollbar liboverlay-scrollbar-0.2-0 liboverlay-scrollbar3-0.2-0
 • Odstranění xscreensaveru
aptitude remove xscreensaver

Instalace Mediawiki Extension:Collection s PDF exportem

yum install gcc gcc-c++ python python-imaging python-mwlib python-dev python-gevent make dvipng \
python-lxml ocaml python-pygments pyfribidi
easy_install mwlib.rl
mw-render --list-writers

AMD(ATI) grafické ovladače (fglrx)

Oprava češtiny v KDESVN

Stáhněte překladový soubor Soubor:Kdesvn.mo a přesuňte ho do /usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdesvn.mo.

Zmenšení rezervy místa u ext2/ext3/ext4

U zmíněných souborových systémů je nastavena rezerva použitelného místa pro uživatele root na 5%. Důvod je jednak, aby běžní uživatele nezaplnili celý disk a systémové služby mohly stále zapisovat na disk. Druhý důvod je předejití zvýšení fragmentace disku při zaplnění nad 95%. Rezerva 5% procent je nesmyslně vysoká pro disky s velkou kapacitou, ale i pro disky s menší kapacitou jako např. SSDSolid State Drive disky, kde každá použitelná kapacita přijde vhod a fragmentace zde nehraje roli. Rezervu lze omezit např. na 1% u systémových disků a na 0% u dalších nesystémových disků.

tune2fs -m 1 /dev/sda1

Problém apt-get update 100% [Čeká se na hlavičky]

Pokud je voláno apt-get update a načítání se zasekne na "100% [Čeká se na hlavičky]", tak může jít o problémy se sítí a nebo je poškozená databáze apt seznamů a je potřeba ji nechat přegenerovat:

sudo apt-get clean
cd /var/lib/apt
sudo mv lists lists.old
sudo mkdir -p lists/partial
sudo apt-get clean
sudo apt-get update

Kontrola disku

Pomalejší nedestruktivní:

badblocks -svn -b 4096 -c 65536 /dev/sdX

Rychlejší destruktivní (Dvakrát rychlejší proti nedestruktivnímu):

badblocks -svw -b 4096 -c 65536 /dev/sdX

Velikost bloku -b by měla být u všech novějších disků nejméně 4KB (4096 bajtů). Starší disky měly velikost bloku (sektoru) 512 B. Velikost fyzického bloku se dá zjistit pomocí smartmontools příkazem:

sudo smartctl -a /dev/sda|grep "Sector Sizes:"

Parametr -c by měl být dostatečně vysoký, aby disk prováděl operace v rychlosti blízké fyzické přenosové rychlosti. Větší hodnota znamená použití více operační paměti.