Přenos nastavení RouterOS

Z ZděchovNET
Přejít na: navigace, hledání
  • Původní i nový router by měly mít stejný počet síťových rozhraní
  • Vytvořit zálohu původního routeru
export compact file=router_datum

Parametr compact zajistí exportování jen rozdílných nastavení proti výchozím a v kompaktním tvaru se správně neexportují MACMedia Access Control address adresy rozhraní.

  • Na cílovém routeru vynulovat nastavení.
/system reset-configuration

Pokud je v routeru nastaveno již neznámé heslo, tak je potřeba nastavení vynulovat pomocí přímo na desce.

  • Pro připojení přes WinBox z Linuxu/Wine na MACMedia Access Control address adresu je nutné mít v NetworkManageru nastavenu statickou IPInternet Protocol adresu včetně podsítě a výchozí brány. Jinak se wine nepodaří na MACMedia Access Control address adresu připojit.
  • Zaktualizovat RouterOS na nejnovější verzi z webu Mikrotiku. Stáhnout soubor, nahrát ho do routeru přes FTPFile Transfer Protocol nebo přetažením do okna Files a nechat restartovat a pak také zaktualizovat bootloader
/system routerboard upgrade
  • Nahrát dříve vytvořený export router_datum.rsc do nového routeru přes FTPFile Transfer Protocol nebo přetažením do podokna Files. Dále provést import:
import verbose=yes file-name=router_datum.rsc

Další varianta je zkopírovat obsah souboru exportu do schránky a vložit obsah do SSH konzoli. Na Linuxu nutno provést přes ssh nativní terminál namísto terminálu ve winboxu. Další možnost je použít webové rozhraní webfig a jeho konzoli.

  • Pokud je použity na wifi spojích režim WDSWireless Distribution System, tak je potřeba pro opětovné oživení spojů aktualizovat párovací MACMedia Access Control address adresy.
  • Nastavit heslo, protože heslo se z bezpečnostních důvodů neexportuje.
  • Zaktualizovat nastavení z centrální databáze, protože záloha bude pravděpodobně neaktuální. Pokud se nastavení provádí přes SSH spojení, je potřeba vytvořit uživatele admin-ssh a přidružit k němu veřejný klíč.