Vzdálená plocha

Z ZděchovNET
Přejít na: navigace, hledání

Aby mohla vzdálená plocha fungovat, tak musí být na serveru nainstalováno jedno nebo více grafických prostředí. Dále pak můžete zvolit jednu z variant grafické plochy buď jednoduchý a starší VNCVirtual Network Computing server nebo chytřejší Free NX.

Grafické prostředí

Lze nainstalovat hromadně pomocí skupinové instalace pomocí balíčkovacího systému.

GNOME

Fedora/Centos:
yum groupinstall "GNOME Desktop Environment"
Ubuntu/Debian:
apt-get install gnome

KDE

Fedora/Centos:
yum groupinstall "KDE (K pracovní prostředí)"
Ubuntu/Debian:
apt-get install kde-standard

XFce

Toto prostředí je mnohem úspornější na paměť než předchozí dvě nejpoužívanější prostředí.

Fedora/Centos:
yum groupinstall "XFCE"
Ubuntu/Debian:
apt-get install xfce4

LXDE

Další úsporné prostředí.

Fedora/Centos:
yum groupinstall "LXDE"
Ubuntu/Centos:
apt-get install lxde

XRDP

Server

Jedná se o emulaci RDP serveru na Linuxu, která vnitřně využívá VNCVirtual Network Computing server.

sudo apt-get install xrdp

Nastavení ubuntu pro xfce4:

sudo apt-get install xubuntu-desktop
sudo apt-get install xfce4
echo "xfce4-session" > ~/.xsession

Nastavení ubuntu pro gnome:

sudo apt-get install gnome-session-fallback
echo "gnome-session --session=gnome-fallback" > ~/.xsession

Pro připojení do již vytvořeného sezení, upravit soubor /etc/xrdp/xrdp.ini:

[xrdp1]
name=CreatedSession
lib=libvnc.so
username=ask
password=ask
ip=127.0.0.1
port=5910

[xrdp2]
name=NewSession
lib=libvnc.so
username=ask
password=ask
ip=127.0.0.1
port=-1

Nebo nastavit po spuštění skript, který automaticky upravuje konfigurační soubor pro zobrazení otevřených portů:

#/bin/bash

conffile=/etc/xrdp/xrdp.ini

while :
do
  echo "
  [globals]
  bitmap_cache=yes
  bitmap_compression=yes
  port=3389
  crypt_level=low
  channel_code=1
  max_bpp=24
  #black=000000
  #grey=d6d3ce
  #dark_grey=808080
  #blue=08246b
  #dark_blue=08246b
  #white=ffffff
  #red=ff0000
  #green=00ff00
  #background=626c72
  " > $conffile


  ii=0

  netstat -an | grep "LISTEN" | grep "591." -o | while read line 
  do
   ii=$(($ii +1))
   echo "[xrdp$ii]
  name=open-$line
  lib=libvnc.so
  username=ask
  password=ask
  ip=127.0.0.1
  port=$line

  " >> $conffile
  done;
  
  ii=$(netstat -an | grep "LISTEN" | grep "591." -c)
  
  ii=$(($ii +1))
  
  
  echo "[xrdp$ii]
  name=NewSession
  lib=libvnc.so
  username=ask
  password=ask
  ip=127.0.0.1
  port=-1
  " >> $conffile
  ii=$(($ii +1))
  
  echo "[xrdp$ii]
  name=console
  lib=libvnc.so
  ip=127.0.0.1
  port=5900
  username=ask
  password=ask
  " >> $conffile
  
  sleep 5
done

Pro zjištění otevřených portů:

netstat -an | grep "LISTEN" | grep "591"

Rozložení klávesnice lze změnit přes (vygeneruje se keymap aktuálně používané klávesnice do souboru pro anglické rozložení)

xrdp-genkeymap /etc/xrdp/km-0409.ini

Nebo můžete využít již vygenerované české rozložení od http://xrdp-devel.766250.n3.nabble.com/Xrdp-devel-Keymap-file-for-Czech-locale-td3799815.html

wget http://xrdp-devel.766250.n3.nabble.com/attachment/3799815/0/km-0405.ini.tar.gz
tar -zxvf km-0405.ini.tar.gz
rm km-0405.ini.tar.gz
cp km-0405.ini /etc/xrdp/km-0409.ini
rm km-0405.ini

Pro zprovoznění klávesy TAB na Xfce je nutné vypnout přiřazení klávesy Super+TAB v nastavení Správce oken.

xfconf-query -c xfce4-keyboard-shortcuts -p /xfwm4/custom/'<'Super'>'Tab -r

Nebo vymazat příslušné řádky s "<Super>Tab" v souboru '~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml'

Klient

K XRDP serveru se lze připojit s libovolným klientem podporujícím protokol RDP jako např. na Linuxu Remmina či rdesktop. Na Windows pak lze použít klasického klienta pro vzdálenou plochu.

FreeNX

NX server a klient, které byly dříve zdarma ke stažení, od verze 4 nejsou zdarma. Proto tato varianta není nadále doporučena.

Ukázka připojení ke vzdálené ploše.

Tato plocha je sofistikovanější než samotné VNCVirtual Network Computing a nabízí efektivnější kompresi obrazu a další pokročilé funkce.

NX klient vyžaduje nainstalovaný balíček audiofile:

yum install audiofile

Doinstalujte také podporu pro změnu klávesnice:

yum install xorg-x11-drv-keyboard

Klient

 • Nainstalujte si NX klienta ze stránek www.nomachine.com. V sekci NX Client Products zvolte vaši klientskou platformu a nainstalujte nejnovější verzi.

Server

 • Ze stránek www.nomachine.com stáhněte aktuální instalační RPMRedhat Pakage Manager balíky do serveru. Vyberte správnou verzi i386 nebo x86_64.

Příklad starší verze:

wget http://64.34.161.181/download/3.4.0/Linux/nxclient-3.4.0-5.i386.rpm
http://64.34.161.181/download/3.4.0/Linux/nxnode-3.4.0-6.i386.rpm
http://64.34.161.181/download/3.4.0/Linux/FE/nxserver-3.4.0-8.i386.rpm
 • Dále RPMRedhat Pakage Manager balíky postupně nainstalujte.

Příklad:

rpm -ivh nxclient-3.4.0-5.i386.rpm
rpm -ivh nxnode-3.4.0-6.i386.rpm
rpm -ivh nxserver-3.4.0-8.i386.rpm

Spouštění XFce

NX klient umí spouštět ve výchozím stavu prostředí GNOME a KDE. Pro použití prostředí XFce je nutno nastavit spouštění ručně v konfiguračním souboru /usr/NX/etc/node.cfg. Zakomentujte nebo smažte řádek

CommandStartKDE = "/usr/bin/dbus-launch --exit-with-session startkde"

a přidejte místo něj

CommandStartKDE = "/usr/bin/xfce4-session"

Nyní můžete nastavit v NX klientovi spouštění prostředí Unix - KDE a na serveru bude ve skutečnosti spouštěno prostředí XFce.

Spuštění LXDE

Podobně jako u XFce tak i zde je potřeba nahradit v konfiguraci NX node spouštěcí povel:

CommandStartKDE = "/usr/bin/dbus-launch --exit-with-session startlxde"

http://fedoraproject.org/wiki/LXDE

VNCVirtual Network Computing

Plocha přes VNCVirtual Network Computing je jednodušší a její možnosti použití jsou do jisté míry omezené. Proto pokud je to možné, lze doporučit použití NX plochy.

Klient

Pro klientské připojení k VNCVirtual Network Computing serveru existuje celá řada klientů. Můžete použít např. TigerVNC www.tightvnc.com.

Server

 • Nainstalujte potřebné balíčky.
yum install vnc vnc-server
 • Spusťte server ručně a při prvním spuštění nastavte heslo.
vncserver
 • Nyní se spustil server a vytvořilo se výchozí nastavení do složky uživatele např. /home/uživatel/.vnc případně /root/.vnc.

V této složce naleznete startovací skript xstart, ve kterém lze upravit nastavení dle potřeby. Na konci tohoto skriptu např. naleznete:

xsetroot -solid grey
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
twm &

Tyto řádky můžete smazat a nahradit je příkazem:

 • startx pro spouštění GNOME
 • startkde pro spouštění KDE
 • xfce4-session pro spouštění XFce
 • Nyní lze ukončit běžící proces vncserver a spustit jej znovu. Po novém spuštění se již automaticky nastartuje plocha dle zadaného příkazu.

Grafické prostředí zabírá nemálo paměti, takže je vhodné jej spouštět jen v případě potřeby nebo zajistit na serveru dostatečnou kapacitu paměti.

Související

Vnější odkazy