Nejčastější otázky k provozu serveru

Z ZděchovNET
Přejít na: navigace, hledání

Většina otázek a odpovědí je platná pro virtualizovaný systém pomocí technologie OpenVZ a operační systém Fedora.

Nastavení časového pásma

Otázka: Jak změním časové pásmo?

Odpověď: Pokud příkaz date ukazuje chybně čas, bude pravděpodobně na vině u virtualizovaného serveru nesprávné nastavení časového pásma. Evropské časové pásmo platné pro Českou republiku nastavíte pomocí:

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime


Nastavení češtiny v systému

Otázka: Jak nastavím češtinu na serveru?

Odpověď: Češtinu lze nastavit v souboru /etc/sysconfig/i18n. První řádek změňte na:

LANG="cs_CZ.UTF-8"


Oprava chybného nastavení locale

Otázka: Po přihlášení se mi vypisuje hlášení: -bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (en_US.UTF-8)

Odpověď: Je potřeba nastavit správně jazykové soubory pomocí

pro angličtinu:
localedef -i en_US -f UTF-8 en_US
pro češtinu:
localedef -i cs_CZ -f UTF-8 cs_CZ
Pokud se nepodaří locale vynutit a příkaz
locale
nevypisuje správný jazyk, je možné nastavit locale na ubuntu v souboru /etc/environment a připsat zde na konec:
LANG="cs_CZ.UTF-8"
LANGUAGE="cs_CZ"

Pro Ubuntu také:

locale-gen cs_CZ.UTF-8

Start aplikaci při spuštění počítače

Otázka: Jak zajistím, aby se mi při startu spouštěly požadované služby?

Odpověď: Toto se jednoduše provádí pomocí příkazu chkconfig. Např. automatický start mysql serveru zajistíte pomocí:

Fedora/Centos:
chkconfig mysqld on
Ubuntu/Debian:
update-rc.d mysql enable

Výpis stavu startu služeb vypíšete pomocí:

Fedora/Centos:
chkconfig
Ubuntu/Debian:
sysv-rc-conf

Samotné služby lze ovládat buď pomocí příkazu service <služba> <povel> nebo pomocí /etc/init.d/<služba> <povel>.

Pokud chcete spouštět vlastní programy při startu systému, můžete vložit odkaz na ně do souboru /etc/rc.d/rc.local. Tyto příkazy se pak provedou po dokončení inicializace služeb. Přitom programy, které chcete, aby stále běželi tak spouštějte jako démony na pozadí nejčastěji pomocí příkazu screen.


Aktualizace OSOperační Systém

Otázka: Jak lze zaktualizovat operační systém?

Odpověď: Na Fedoře lze toto provést pomocí příkazu:

yum update
  • Po dokončení aktualizace může být potřeba překompilovat některé vlastní programy sestavované přímo ze zdrojových souborů.
  • Dále pokud se provádí aktualizace mysql serveru, je vhodné provést aktualizaci databází mysql pomocí příkazu:
mysql-upgrade --user=root --password


Zatížení systému

Otázka: Jak zjistím stav zatížení systému?

Odpověď: Zatížení procesoru a využití paměti zjistíte pomocí příkazu top a free. Dále můžete přes yum install doinstalovat pokročilejší varianty atop, htop.

Využití kapacity disku zjistíte přes příkaz
df -h


Použití grafické vzdálené plochy

Otázka: Lze používat na serveru i grafickou vzdálenou plochu?

Odpověď: Ano, více informací pokračujte zde: Vzdálená plocha


Zabezpečení server

Otázka: Někdo se mi dostal do serveru. Jak zvýšit zabezpečení?

Odpověď: Více informací naleznete zde: Zabezpečení serveru.


Uvolnění místa na disku

Otázka: Mám nedostatek místa na disku. Jak zjistím, které adresáře zabírají nejvíce?

Odpověď: Můžete spustit povel du (disku usage) ve složce / a pak jednotlivých podsložkách. To vám vypíše adresáře s největší velikosti:

du -sm * | sort -nr | head -10

Volné místo na disku pak lze klasicky vypsat pomocí příkazu df (disk free). Přidáním parametru -h (human) se zobrazí údaje o velikosti v lidsky čitelném formátu.

  • Dále je také možné zjistit místo zabrané složkami pomocí mc (Midnight commanderu). Vejděte do některé složky a buď nastavte pozici na danou složku a pak se zobrazí vyvoláním menu Příkaz - Ukázat velikosti adresářů místo zabrané touto složkou nebo nastavte pozici na složku .. a pak se spočítá místo obsazené všemi složkami v dané složce.


Nastavení odesílání pošty

Otázka: Neodesílají se mi ze serveru email. V čem může být problém?

Odpověď: Komunikace směřovaná ven ze sítě na portu SMTPSimple Mail Transport Protocol(25) je blokována kvůli spamu. Poštovní komunikaci je potřeba směrovat přes SMTPSimple Mail Transport Protocol servery smtp.zdechov.net či smtp.inext.cz.

Informace o nastavení SMTPSimple Mail Transport Protocol na Linuxu najdete zde Nastavení SMTP.

Nastavení brány firewallu

Vhodný návod je např. zde

Zobrazení síťových spojení

Pokud chcete zobrazit všechny síťová připojení a podívat se kdo je k serveru připojen na kterém portu nebo pokud chcete zjistit, které služby naslouchají na kterém portu, tak použijte povel:

lsof -i

Export a import souborů do databáze

Import dat ze souboru do databáze:

mysql --user=root --password database < soubor.sql

Export dat z databáze do souboru:

mysqldump --user=root --password database > soubor.sql

Resetování hesla roota mysql serveru

  • Ukončete server pomocí:
/etc/init.d/mysqld stop
  • Spusťte server ručně pomocí
mysqld_safe --skip-grant-tables
  • Přes jiný terminál spusťte na serveru příkaz
mysql
  • Nastavte nové heslo roota:
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('MojeNoveHeslo') WHERE User='root';
FLUSH PRIVILEGES;
  • Ukončete pomoc CTRL+C dříve spuštěný mysql server a nastartuje službu standardně.
/etc/init.d/mysqld start

Rychlý přesun MySQL databáze přes příkazový řádek

Místo názvu database si doplňte vlastní název databáze, kterou přesouváte.

Server A:

mysqldump --user=root --password database > database.sql 
tar -zc database.sql > database.tgz
scp database.tgz root@serverb:/root

Server B:

cd /root
tar -zxvf database.tgz
mysql --user=root --password database < database.sql

Problém s klíčem apt-get na debianu

Hlášení při instalaci balíčků vypadá nějak takto:

W: GPG error: http://ftp.debian.org lenny Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY AED4B06F473041FA
W: You may want to run apt-get update to correct these problems

Zkopírujeme druhou půlku svého klíče a doplníme jej místo kódu v následujícím řádku:

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 473041FA
gpg -a --export 473041FA | apt-key add -

Následně již apt-get update nevypisuje chybu.

Více informací viz. All about secure apt - How to find a key

Ruční vytvoření disku dočasných souborů uvnitř kontejneru

mount -t tmpfs -o size=300m tmpfs /nejaka/slozka